• nl
Taalkeuze

Onbelast bijverdienen via verenigingswerk: aangiftemodaliteiten en modelovereenkomst in BS

Datum: 9/11/2018

Sinds enige tijd kan u onder bepaalde voorwaarden onbelast bijverdienen tot maximaal 6.130 euro (2018) per jaar.

Hiervoor dient u actief te zijn via één van de volgende pijlers:

  • het verenigingswerk;
  • de occasionele diensten tussen burgers;
  • de deeleconomie via een erkend platform.

Aangiftemodaliteiten verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers

Vóór de prestaties in het kader van verenigingswerk worden aangevat, moet een aangifte bij de RSZ gebeuren, dewelke zeker volgende gegevens moet bevatten:

  • het KBO-nummer van de vereniging, of andere nog te bepalen identificatiegegevens;
  • het identificatienummer van de sociale zekerheid van de verenigingswerker, of bij gebreke hieraan, de naam, voornamen, geboorteplaats en hoofdverblijfplaats;
  • de aanvangsdatum van de prestatie;
  • de einddatum van de prestatie;
  • de aard van de prestatie;
  • het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.

Deze aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag of het einde van de aangegeven einddatum waarop de prestatie betrekking heeft. Wanneer de prestatie niet werd uitgevoerd kan de aangifte worden geannuleerd ten laatste op het einde van de kalenderdag waarop deze betrekking zou hebben.

De aangifte moet op elektronische wijze gebeuren via een toepassing van de RSZ. U kunt deze bovenvermelde aangiftes uitvoeren via de tool beschikbaar via de website www.bijklussen.be

Modelovereenkomst verenigingswerk

In het BS van 7 november 2011 werd een modelovereenkomst gepubliceerd in het kader van activiteiten in het verenigingswerk.

Deze overeenkomst wordt tevens ter beschikking gesteld via onze website www.easypay-group.com onder de rubriek modeldocumenten.

Bron:

  • KB 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 7 november 2018, 85865