• nl
Taalkeuze

Onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof verhoogd

Categorie: Sociaal   Datum: 5/05/2017

Op de ministerraad van 28 april 2017 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de verhoging van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof in enkele gevallen.

Deze verhoging was voorzien in het IPA 2017-2018 en wordt nu verder uitgewerkt in een ontwerpKB.

De verhoging zal gelden indien de aanvrager van de onderbrekingsuitkering samenwoont met 1 of meerdere kinderen en onder volgende voorwaarden:

  • het hoger bedrag speelt enkel als het thematisch verlof wordt opgenomen voor de kinderen (niet voor een ouder);
  • het moet gaan om een kind dat ofwel bloedverwant is in de eerste graad en waarmee de aanvrager samenwoont (eigen kind) of om een kind waarmee de aanvrager samenwoont en waarvoor hij instaat voor de dagelijkse opvoeding;
  • de verhoogde uitkering loopt maar tot het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt wat betreft het ouderschapsverlof, 18 jaar voor medisch zorgverlof en palliatief verlof en 21 jaar als het om een gehandicapt kind gaat.

Let wel, het betreft op dit moment nog een ontwerpKB en dus nog niet definitief. 

Bron: