• nl
Taalkeuze

Onderhandelingen omtrent actualisering stakingsrecht (Herenakkoord 2002) afgesprongen

Categorie: Sociaal   Datum: 19/02/2016

De voorbije week werd er door de sociale partners in de Groep van Tien druk overlegd over een actualisering van het stakingsrecht, zoals eerder overeengekomen in het Herenakkoord uit 2002. Dit Herenakkoord voorziet een aantal afspraken dewelke vakbonden en werkgevers in geval van sociale conflicten / stakingen willen respecteren; de betrokken afspraken in dit Herenakkoord zijn weliswaar niet juridisch afdwingbaar (en in de praktijk ook soms dode letter). 

Op basis van een aantal recente voorvallen bij sociale conflicten / stakingen en onder druk van de politiek waren zowel werkgevers als vakbonden bereid om te onderhandelen over een actualisering van het stakingsrecht. Ondanks een aantal discrete overlegmomenten tussen beide partijen is het finaal de voorbije week toch niet tot een akkoord gekomen omtrent een actualisering van het stakingsrecht. 

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters gaat zich nu eerst bij de sociale partners verder informeren om een duidelijk zicht te krijgen op de punten waar de besprekingen zijn vastgelopen en om een actualisering alsnog mogelijk te maken. Daarna worden de volgende stappen overwogen. 

Wij houden u verder op de hoogte in geval van nieuwe ontwikkelingen.