• nl
Taalkeuze

Onduidelijkheid troef bij invoering nieuwe fiscale maatregel voor werken in onroerende staat!

Datum: 4/05/2018

Met de publicatie van de Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, leek de weg vrij voor de retroactieve toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat. Deze maatregel beoogt in grote mate de werkgevers actief in PC 111, 124, 149.01,… maar ook andere sectoren komen in aanmerking.

De praktische implementatie van deze veelbelovende maatregel voor werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op locatie, heeft blijkbaar heel wat voeten in de aarde. Deze gunstmaatregel heeft echter heel wat onduidelijke kantjes. Denk maar aan de al dan niet toepasselijkheid van de 1/3 de regel of aan de reikwijdte van de bepaling dat een bruto-uurloon van 13,75 EUR gelijkgesteld wordt met de toekenning van een ploegenpremie.

EASYPAY GROUP wenst dan ook haar klanten met klem aan te raden om bij te houden op welke dagen en/of uren werknemers werken in onroerende staat op locatie verrichten, dit met het oog op een correcte toepassing van deze maatregel.

Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor deze nieuwe fiscale maatregel? Welke voorwaarden daarvoor vervuld moeten zijn? Wat de mogelijke financiële consequenties zijn? Lees dan zeker verder…

Kan ik genieten van de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat?

Om in aanmerking te komen voor deze fiscale gunstmaatregel, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Onderneming waar het werk wordt verricht in één of meerdere ploegen van minstens 2 personen, die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • Werken bedoeld in artikel 20, tweede paragraaf van de KB nr. 1 van 29 december 1992 mbt. BTW (= werken in onroerende staat);
  • Verrichten op locatie.

Een bruto-uurloon van minstens 13,75 EUR wordt gelijkgesteld met een ploegenpremie.

Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?

  Percentage
Vanaf 1 januari 2018 3 %
Vanaf 1 januari 2019 6 %
Vanaf 1 januari 2020 18 %

Van zodra de overheid meer informatie vrijgeeft omtrent de praktische toepassing van deze maatregel, krijgt u van ons een praktijkgerichte toelichting.

Bron:

  • Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018, 31620.