• nl
Taalkeuze

Ontslagmotivering: houd een dossier bij!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/03/2014

In de Nieuwsflash van 14 februari 2014 werd de nieuwe ontslagmotivering die vanaf 1 april 2014 geldt, reeds uitvoerig toegelicht. 

De werknemer die wordt ontslagen, heeft het recht om door zijn werkgever geïnformeerd te worden over de concrete redenen die aanleiding hebben gegeven tot het ontslag.

Indien de werknemer hierom verzoekt, moet u als werkgever de redenen voor het ontslag correct en waarheidsgetrouw kunnen weergeven. Het vermelden van algemene redenen als ‘reorganisatie van de onderneming’ zijn hierbij uit den boze.

Het is aangeraden om over voldoende bewijsmiddelen te beschikken. Het opstellen van een ‘ontslagdossier’ per ontslagen werknemer kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. In dit dossier kunnen bv. schriftelijke aanmaningen, verslagen van evaluaties en andere worden bijgehouden die dan als bewijsmiddel voor het ontslag kunnen dienen, in geval het ontslag betwist zou worden. 

Meer info over de ontslagmotivering kan tevens nagelezen worden in onze nota ‘eenheidsstatuut – de wet’.

Bron: 

  • CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag – website NAR.