• nl
Taalkeuze

Ontslagmotivering vanaf 1 januari 2016 ook van toepassing op sectoren met tijdelijke afwijkende opzeggingstermijnen

Categorie: Sociaal   Datum: 25/12/2015

Een werknemer met een anciënniteit  van minstens 6 maanden kan voor een ontslag gegeven of betekend vanaf 1 april 2014 de reden van zijn ontslag vragen aan de werkgever mits het respecteren van bepaalde voorwaarden.

Op het principe van de ontslagmotivering golden een aantal afwijkingen.

Een afwijking was voorzien voor de arbeiders die vallen onder de tijdelijke afwijking op de nieuwe opzegtermijnen (i.e. arbeiders behorende tot sectoren waarvoor afwijkende kortere opzeggingstermijnen gelden tot uiterlijk 31 december 2017). Tot eind 2015 bleven de bepalingen inzake het willekeurig ontslag op hen van toepassing. 

Vanaf 1 januari 2016 valt deze uitzondering weg en zullen voor de arbeiders die vallen onder de tijdelijke afwijking op de nieuwe opzegtermijnen (i.e. arbeiders behorende tot sectoren waarvoor afwijkende kortere opzeggingstermijnen gelden tot uiterlijk 31 december 2017) de nieuwe bepalingen inzake de motiveringsplicht van toepassing zijn. 

Vanaf 1 januari 2016 bestaan nog een aantal uitzonderingen op het principe van de ontslagmotivering. Voor de arbeiders die vallen onder de afwijkingen van onbepaalde duur (i.e. arbeiders die binnen bepaalde sectoren welbepaalde activiteiten uitvoeren op werven), is CAO nr. 109 niet van toepassing. Voor deze arbeiders blijven de bepalingen inzake het willekeurig ontslag voorlopig nog van toepassing. 

Bron:

  • cao nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag