• nl
Taalkeuze

Ontvangt u binnenkort ook hogere uitkeringen arbeidsongevallen?

Categorie: Sociaal   Datum: 15/12/2017

Het interprofessioneel akkoord 2017 – 2018 voorzag in een resem aan maatregelen. Denk maar aan het vastleggen van de loonnorm en de verlenging van heel wat bestaande maatregelen zoals de gunstige toekenning van de innovatiepremie, de derde betalersregeling,….

Daarnaast wou het IPA het hoofd bieden aan een aantal maatschappelijke uitdagingen gaande van de burn-outproblematiek tot de mobiliteitsproblematiek.

Het IPA voorzag ook in maatregelen op het vlak van de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen en de sociale bijstand. Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet in dit kader in een verhoging van het loonplafond dat in rekening wordt genomen voor de berekening van de vergoeding voor arbeidsongevallen, met 0,8 %. Hierdoor kan u binnenkort mogelijkerwijze genieten van hogere uitkeringen na een arbeidsongeval.

Het IPA wordt hierdoor verder uitgevoerd.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpwetgeving en is dus op heden nog onder voorbehoud. 

Bron: