• nl
Taalkeuze

Ontwerp loongrenzen educatief verlof 2016-2017 bekend

Categorie: Sociaal   Datum: 17/02/2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen vastlegt van het normale loon voor het betaald educatief verlof van 2016-2017.

In het kader van de regelgeving over het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. Het ontwerp legt voor het schooljaar 2016-2017 de grens van het normale loon vast op 2.815 EUR.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

U kunt de grensbedragen educatief verlof tevens consulteren op onze website onder de rubriek sleutelcijfers.
Let wel, deze bedragen zijn pas definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad. We houden u hiervan op de hoogte via onze Nieuwsflashes.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.