• nl
Taalkeuze

Ook bedrijfsleiders moeten bedrijfsvoorheffing betalen

Categorie: Fiscaal   Datum: 8/11/2013

De diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit stellen vast dat er soms geen bedrijfsvoorheffing wordt gestort op de bezoldigingen van bedrijfsleiders (fiscale fiche 281.20).

Nochtans is dat een wettelijke verplichting. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de schuldenaar van de inkomsten niet van de verplichting om bedrijfsvoorheffing te betalen. 

De schuldenaars die in 2013 bezoldigingen hebben betaald aan bedrijfsleiders en die geen of onvoldoende bedrijfsvoorheffing hebben gestort, moeten dit rechtzetten voor het einde van het jaar. Bij gebreke hieraan, zal de administratie wettelijke nalatigheidinteresten en administratieve boetes aanrekenen. 

Vanaf 2014 zal de administratie haar controles hierop verscherpen en zal, ingeval van overtredingen, administratieve sancties opleggen.

Bron:

  • Bericht van de Fiscus van 8 oktober 2013 via de Unie van de Sociale Secretariaten