• nl
Taalkeuze

Ook instapstages in WalloniŽ

Categorie: Sociaal   Datum: 16/08/2013

De regering heeft het kader voor de instapstages op federaal vlak vastgelegd. De gemeenschappen en gewesten mogen zelf eigen richtlijnen uitwerken. In Vlaanderen, Brussel en het Duitstalig landsgedeelte lagen de regels al vast (zie onze Nieuwsbrief van 17 mei 2013 en 30 november 2012). Het was nog wachten op Wallonië. 

Vanaf 16 augustus 2013 kunnen niet-werkende werkzoekende die ingeschreven zijn bij FOREm, jonger dan 30 jaar en laaggeschoold zijn gedurende minimum 3 en maximum 6 maanden een instapstage lopen bij een Waalse werkgever. Deze stage begin ten vroegste op de eerste dag van de 7e maand nadat de stagiair zich als werkzoekende heeft ingeschreven en wordt geregeld door een (model)overeenkomst tussen de stagiair, de werkgever en FOREm. De werkgever moet een voogd aanduiden om de stagiair te begeleiden. 

Tijdens de instapstage ontvangt de jongere een uitkering ten laste van de RVA (26,85 EUR/dag), aangevuld met een maandelijkse vergoeding van 200 EUR (of pro rata de arbeidsduur) te laste van de werkgever.

Hier kan u een overzicht terugvinden van de instapstages in de verschillende regio’s

Bron: 

  • Besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages, BS 6 augustus 2013, 49099.