• nl
Taalkeuze

Op de valreep gepubliceerd in BS: wijzigingen tijdskrediet vanaf 1 januari 2015!

Categorie: Sociaal   Datum: 2/01/2015

In het Regeerakkoord Michel I werd voorzien in een hervorming/verstrenging van de bepalingen inzake tijdskrediet. 

Op de valreep werden op 31 december 2014 deze voorziene wijzigingen inzake tijdskrediet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We berichtten u hieromtrent reeds in onze Nieuwsflash van 19 december 2014

De RVA heeft op haar website alle wijzigingen toegelicht in een infobericht. U kunt deze wijzigingen raadplegen door hier te klikken.

Bron:

  • Koninklijk besluit 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 31 december 2014, 107247.