• nl
Taalkeuze

Opleiding "Sociale actualiteit" - Maart 2014

Categorie: Opleiding   Datum: 27/02/2014

De sociale partners werken gestaag verder aan het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden. Op 12 februari 2014 sloot men de CAO nr. 109 die voorziet in de verplichting voor de werkgever om het ontslag te motiveren indien de werknemer erom verzoekt. Aangezien deze motiveringsplicht geldt voor elk ontslag vanaf 1 april 2014 zullen wij hier gedetailleerd op ingaan. 

Ook verscheen er recent een nieuwe circulaire telewerk waarbij er 3 situaties aan bod komen: de terbeschikkingstelling door de werkgever van een computer en/of van een internetaansluiting en internetabonnement; de tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privé internetaansluiting en internetabonnement en de tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privécomputer. 

Tengevolge van de staatshervorming zal er vanaf 1 juli 2014 een regionalisering doorgevoerd worden van de RSZ-verminderingen. Wat houdt dit precies in?

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden.

Programma: 

  • De motiveringsplicht voor de werkgever
  • Stand van zaken eenheidsstatuut
  • De actualisering van de index
  • De versterkte Activa-maatregel voor werknemers jonger dan 30 jaar is een feit
  • Regionalisering van de RSZ-verminderingen
  • Nieuwe circulaire telewerk
  • Andere
  • Varia
  • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden...

Schrijf u hier in voor de infosessie van maart 2014. De plaatsen zijn beperkt! Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.