• nl
Taalkeuze

Overdracht onder gerechtelijk gezag: definitieve regeling

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

Bedrijven die zich in financiële moeilijkheden bevinden kunnen een beroep doen op de procedure van gerechtelijke organisatie om een tijdelijke bescherming te kunnen genieten ten overstaan van hun schuldeisers.

In het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2013 werd de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen (WCO) gepubliceerd. De aanpassingswet moet zorgen voor een betere opsporing van bedrijven in moeilijkheden en een tijdig ingrijpen mogelijk maken. 

De wet strekt er hoofdzakelijk toe de reeds bestaande wetgeving door punctuele aanpassingen efficiënter en performanter te maken. De publicatie van deze wet heeft tevens tot gevolg dat vanaf 1 augustus 2013 ook de cao’s nr. 102 en 5quater hun volledige uitwerking krijgen.

Kort samengevat, de wet:

 • verduidelijkt bepaalde concepten;
 • breidt het toepassingsveld van de wet uit tot de landbouwers teneinde geen onderscheid te creëren tussen de landbouwvennootschappen en de landbouwers;
 • verduidelijkt bepaalde procedureregels;
 • verbetert de preventie en de opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden;
 • verbetert de toegang tot het dossier door een elektronisch dossier op te stellen en dus te zorgen voor een betere kennisgeving van de schuldeisers;
 • versterkt de rol van de cijferspecialisten;
 • probeert een einde te maken aan de bedrieglijke en ongepaste aanvragen en verbetert de bescherming van de schuldeisers en inzonderheid van de werknemers;
 • breidt het systeem van opschorting uit tot de partner, ex-partner,... zoals voorzien door de faillissementswet;
 • zorgt voor een betere leesbaarheid en maakt het mogelijk om tegenstrijdigheden en uiteenlopende interpretaties tussen de wet en de collectieve arbeidsovereenkomst te vermijden.

Voor wat betreft de rechten van de werknemers die zich in een procedure inzake overdracht onder gerechtelijk gezag bevinden, onthouden we vooral dat:

 • De collectieve arbeidsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden in onderling akkoord;
 • De potentiële overnemer met de werknemers kan onderhandelen over de individuele arbeidsvoorwaarden;
 • De potentiële overnemer kan kiezen welke werknemers hij overneemt.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met de Koninklijke Unie van de Middenstand: info@kum.be  (tel: 09/265.95.14).

Bron: 

 • Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, BS 22 juli 2013, 45665.