• nl
Taalkeuze

Overgangsperiode Kroatische werknemers loopt ten einde op 30 juni 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 3/07/2015

Het toetredingsverdrag van Kroatië tot de Europese Unie bevatte overgangsmaatregelen op het vlak van het vrije verkeer van werknemers. De looptijd van deze overgangsmaatregelen met betrekking tot de beperkingen op het vrije verkeer van werknemers en de vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor onderdanen van Kroatië is geëindigd op 30 juni 2015. 

Dit impliceert dat vanaf 1 juli 2015 de verplichting voor onderdanen van Kroatië tot het voorafgaand verkrijgen van een arbeidskaart in geval van tewerkstelling bij een Belgische werkgever, vervalt. Ook de Belgische werkgever heeft voorafgaand geen arbeidsvergunning meer nodig bij het tewerkstellen van Kroatische werknemers. 

Bron: 

  • Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, Pub.L. 24 april 2012, 112/21;
  • KB van 24 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder meer naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië, BS 28 juni 2013, 41079.