• nl
Taalkeuze

Overschakeling naar winteruur in de nacht van 29 op 30 oktober 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 14/10/2016

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 2016 wordt opnieuw overgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur achteruit gezet: 03u00 wordt dan 02u00.

Bezoldigingsregeling voor nachtploegen

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk zulks toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uren werkte bij de overschakeling naar het zomeruur, dezelfde is als deze die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert.

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen worden uitbetaald:

  • naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur;
  • en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

Indien de nachtploeg bij de overschakeling niet dezelfde is, gebeurt de verloning als volgt:

  • de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren hebben gepresteerd, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg;
  • de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Bron:

  • CAO nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur eveneens naar het winteruur.