• nl
Taalkeuze

Overschakeling naar zomeruur in nacht van 30 op 31 maart 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 15/03/2013

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart 2013 wordt opnieuw overgeschakeld naar het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet: 2 uur 's nachts wordt 3 uur. Deze uurwijziging heeft gevolgen voor werkgevers die tijdens die nacht werknemers in een nachtploeg tewerkstellen. Voor de werknemers die in 2013 bij de omschakeling naar zomeruur (op 31 maart 2013) en/of omgekeerd bij de omschakeling naar winteruur (op 27 oktober 2013) in de nachtploeg werken, wordt het verschuldigd loon als volgt bepaald:

ARBEID IN NACHTPLOEG WERKELIJK GEPRESTEERD AANTAL UREN VERSCHULDIGD LOON
werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2013)
werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (27/10/2013)
7 u 8 u
9 u 8 u
werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2013)
werkt NIET bij overschakeling naar winteruur (27/10/2013)
7 u 8 u
Nihil Nihil
werkt NIET bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2013)
werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (27/10/2013)
Nihil Nihil
9 u 9 u

Bron:

  • CAO nr. 30 d.d. 28.03.1977 van de Nationale Arbeidsraad.