• nl
Taalkeuze

PC 106.02 - Betonindustrie : protocolakkoord 2013-2014 - Erratum

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/10/2013

In de Nieuwsflash van 6 september 2013 werd een toelichting gegeven omtrent de afspraken die gemaakt werden voor de periode 2013-2014 in de sector van de betonindustrie. Deze afspraken werden vorm gegeven in het protocolakkoord van 18 juni 2013. 

Hieromtrent dienen enkele verduidelijkingen te worden meegegeven.

  1. De aanvullende vergoedingen bij economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer zijn ten laste van de werkgever. Enkel de aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte wordt door het Sociaal Fonds betaald.
  2. De aanvullende vergoedingen bij economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer werden verhoogd op 1 april 2013. De aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte werd verhoogd op 1 september 2013.
  3. Het dagbedrag van de aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte wordt niet geprorateerd bij gedeeltelijke werkhervatting.
  4. Voor wat betreft de intrederslonen dient verduidelijkt te worden dat de afspraken betrekking hebben op een herziening van de voorwaarden tot betaling van de intrederslonen.
  5. Voor wat betreft het aanvullend pensioen dient verduidelijkt te worden dat de verhoging van de bijdragen pas in werking treedt op het moment dat het sectoraal pensioenstelsel formeel werd uitgewerkt. 

Het oorspronkelijk flashbericht werd in die zin aangepast.