• nl
Taalkeuze

PC 109 - Kleding- en confectiebedrijf: nieuwe CAO functieclassificaties en loongroepen

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/06/2015

Binnen het Paritair Comité voor Kleding- en Confectiebedrijf (PC 109) werden er door de sociale partners op 4 december 2014 verschillende CAO’s afgesloten die onder meer voorzien in de arbeidsvoorwaarden en in een wijziging van de functieclassificaties en de bijhorende loongroepen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

Bepalen loongroep en bekendmaking personeel

De herclassificatie houdt in dat men van 11 loongroepen naar 9 loongroepen is geëvolueerd. Om uw personeelsadministratie gelijk te schakelen met de nieuwe modaliteiten van de CAO kan de werkgever dit in volgende fases uitvoeren:

  • Fase 1: formulier “Referentiefuncties”. A.d.h.v. dit formulier kan de werkgever voor elk personeelslid de nieuwe correcte loongroep bepalen.
  • Fase 2: formulier “Functietoekenning”. A.d.h.v. dit formulier kan de werkgever het personeel inlichten over deze nieuwe CAO en de herclassificatie van hun functie.

Toepassing van hoger baremaloon na herziening functie

De minimum uurlonen per loongroep worden ten laatste bereikt op 1 december 2017. De CAO voorziet in een overgangsperiode van 4 jaar om de nieuwe minimumlonen toe te passen. 

Concreet houdt dit in dat op 1 december 2014 het verschil in loon tussen de oude en nieuwe loongroep werd berekend. Heeft de werknemer door de nieuwe loongroep recht op een hoger loon dan voorheen, dan wordt de loonsverhoging reeds voor 1/4de toegepast vanaf 1 december 2014. Op 1 december 2015, 2016 en 2017 zal telkens 1/4de van die loonsverhoging worden berekend en toegepast. Op die manier bereikt men de correcte minimumlonen vanaf 1 december 2017. 

Indien er zich in de tussenliggende periode wijzigingen aan het bruto uurloon hebben voorgedaan omwille van index- of wettelijke aanpassingen, dan wordt het stijgingsbedrag met dezelfde coëfficiënt aangepast. 

Plichten van de werkgever

Heeft de werkgever op 1 december 2014 de nodige formaliteiten niet vervuld (zie bovenstaande fases), dan wordt met aandrang gevraagd om dit alsnog in orde te brengen. 

Neem contact op met uw dossierbeheerder indien u bijkomende inlichtingen wenst. 

Bron:

  • CAO d.d. 4 december 2014, nr. 121151/CO/109 betreffende de functieclassificatie
  • CAO d.d. 4 december 2014, nr. 121152/CO/109 betreffende de arbeidsvoorwaarden