• nl
Taalkeuze

PC 111 - Metaal: Invoering Metabadge

Categorie: Sectoraal   Datum: 2/01/2015

Invoering Metabadge vanaf 2015

In het kader van de strijd tegen sociale fraude, waarbij ondermeer een verhoogde visuele controle op de tewerkstelling wordt vooropgesteld, zal het FBZMN (Fonds Bestaanszekerheid Metaalverwerkende Nijverheid) midden 2015 een Metabadge afleveren voor alle arbeiders die ressorteren onder de paritaire subcomités 111.01, 111.02 en 111.03 en die geheel of gedeeltelijk tewerkgesteld zijn op één of meerdere werven. 

Ook leerlingen en interimkrachten zullen van het Fonds een badge ontvangen.

Mededeling personeelsgegevens aan het FBZMN

Met het oog op een vlotte aflevering van de Metabadge vraagt het FBZMN om uiterlijk op 16 januari 2015 volgende gegevens te willen overmaken:

  • Indien u geen arbeiders op werven tewerkstelt volstaat het om dit aan het Fonds mee te delen, hetzij via de website www.fondsmet.be (meld u aan met uw ondernemingsnummer en paswoord, ga naar MyAccount > Algemeen > Informatie), hetzij schriftelijk (brief, fax, mail). Los van deze mededeling hoeft u als werkgever geen verdere stappen te ondernemen.
    Opgelet: indien u na verloop van tijd toch personeel op werven zou tewerkstellen, dan dient u het FBZMN hiervan onmiddellijk in te lichten.
  • Indien u wel arbeiders op werven tewerkstelt dient u zo spoedig mogelijk een lijst met vermelding van de desbetreffende arbeiders aan het Fonds te bezorgen, waarbij deze lijst bovendien op basis van een vaste lay-out dient te worden opgesteld.

    U kan deze lay-out of een template terugvinden op www.fondsmet.be (meld u aan met uw ondernemingsnummer en paswoord, ga naar MyAccount > Algemeen > Layouts bestanden). Op de vermelde website kan u de gegevens bovendien online invoeren (meld u aan met uw ondernemingsnummer, ga naar Metabadge > Nieuwe aanvraag).

    Klanten aangesloten bij SSE (Sociaal Secretariaat Easypay) die wensen dat het sociaal secretariaat de lijst opmaakt volgens de vooropgestelde lay-out kunnen hiervoor hun dossierbeheerder contacteren.

Het FBZMN zal in de loop van het eerste kwartaal van 2015 aan werkgevers die arbeiders tewerkstellen op werven meer informatie bezorgen omtrent de Metabadge. Het Fonds voorziet bovendien om vanaf het tweede kwartaal 2015 de Metabadge met begeleidend schrijven aan de betrokken arbeiders af te leveren.

Bron:

  • algemene mailing verstuurd door het FBZMN.