• nl
Taalkeuze

PC 111 - Metaalsector: Stopzetting aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid bij jeugd- en seniorvakantie

Categorie: Sectoraal   Datum: 10/02/2017

Aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid

Algemeen

Voor de arbeid(st)er in de metaalsector (PC 111) wordt een aanvullende vergoeding toegekend van 11,00 euro bruto per dag of 5,50 euro bruto per halve dag, indien hij/zij door de werkgever tijdelijk werkloos wordt gesteld om één van de volgende redenen:

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, economische redenen, sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie, technische stoornis of weersomstandigheden;
  • In geval van staking, na beslissing bevoegde instantie;
  •  In aanvulling op de officiële werkloosheidsuitkering.

Voorwaarden en formaliteiten

Voorwaarde: de arbeid(st)er moet recht hebben op de officiële werkloosheidsuitkeringen.

Aanvraag: de werkgever die de arbeid(st)er tijdelijk werkloos heeft gesteld dient een kaart voor de rechthebbende aan te vragen bij het Fonds Metaal via het aanvraagformulier FM01. Dit formulier kan gedownload worden op de website van het Fonds Metaal www.fondsmet.be.

De werkgever moet deze kaart overhandigen aan de rechthebbende bij de eerste tijdelijke werkloosheidsdag van elk kalenderjaar. De werknemer moet zich met zijn kaart tot zijn vakbond of tot een erkende uitbetalingsinstelling wenden om de vergoedingen te kunnen bekomen.

Afschaffing sinds 01/01/2017

Tot en met 31/12/2016 was het nog mogelijk om ook in geval van Europese jeugd- of seniorvakantie de aanvullende vergoeding aan het Fonds aan te vragen. Met ingang van 01/01/2017 is dit voor deze specifieke schorsingsoorzaak evenwel niet meer mogelijk. Het zal op heden dus niet meer mogelijk zijn om op grond van Europese jeugd- of seniorvakantie het formulier FM01/VJ in te dienen bij het Fonds.