• nl
Taalkeuze

PC 112 - Garagebedrijf: Ecocheques kunnen opnieuw vervangen worden

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/09/2014

In het verleden was de vervanging van ecocheques door een alternatieve vergoeding enkel mogelijk mits een collectieve arbeidsovereenkomst werd afgesloten vóór een bepaalde datum, t.t.z. 30 september 2011. Bij gebrek aan een tijdig afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst diende de onderneming verplicht ecocheques toe te kennen.

In het Nationaal Akkoord 2013-2014 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om van de ecocheques af te stappen en dit zonder tijdsbeperking. Vanaf 1 januari 2014 kunnen de ecocheques op gelijk welk ogenblik vervangen worden door een alternatief. 

Verschillende alternatieven zijn in principe mogelijk, bijvoorbeeld:

  • de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale waarde ervan;
  • invoering of verbetering van een collectieve hospitalisatieverzekering;
  • de invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan.

De modaliteiten blijven behouden. 

  1. Het alternatief wordt voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op ondernemingsniveau.
  2. Garantie van een jaarlijks bedrag van 2 keer 125 EUR (incl. werkgeverskost).
  3. In de collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak dienen minstens dezelfde gelijkstellingen te worden voorzien die ook zijn opgenomen binnen het sectoraal systeem van ecocheques.

Voor meer info voor het opmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau kunt u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.  

Bron:

  • Nationaal akkoord 2013-2014, CAO van 27 februari 2014, nr. 120.928