• nl
Taalkeuze

PC 118 - Voedingsnijverheid: Eindeloopbaandagen

Categorie: Sectoraal   Datum: 9/10/2015

Regeling met betrekking tot de eindeloopbaandagen in de voedingsnijverheid (m.u.v. de bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij)

De toekenning van eindeloopbaandagen wordt vanaf 1 juli 2015 losgekoppeld van de voorwaarde dat men moet voldoen aan de voorwaarden om op SWT (vroeger brugpensioen) te kunnen gaan.

Vanaf 1 juli 2015 hebben alle arbeiders vanaf de leeftijd van 56 jaar met een loopbaan van 35 jaar, waarvan een tewerkstelling van minstens 10 jaar bij de huidige werkgever, recht op een aantal eindeloopbaandagen:
 • 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 56 jaar;
 • 6 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 58 jaar;
 • 9 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 60 jaar.
De 3, 6 en 9 dagen mogen niet gecumuleerd worden.

Het bewijs dat de loopbaanvoorwaarde vervuld is, moet worden geleverd via een pensioenattest van de RVP of via ieder ander gelijkwaardig attest.
Dit is niet nodig indien de werknemer reeds 35 jaar werkt bij de huidige werkgever.

Modaliteiten van de toekenning van de eindeloopbaandagen

De loopbaandagen worden pro rata toegekend:
 • aan de deeltijds tewerkgestelde arbeiders;
 • aan de arbeiders die pas in de loop van het kalenderjaar aan de gestelde voorwaarden voor de toekenning van de eindeloopbaandagen voldoen en dit in verhouding tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar;
 • aan de arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat zij in dienst blijven.
Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve dag.

Let op: Indien een arbeider van 58 jaar de 6 eindeloopbaandagen al opgenomen heeft in juni 2015 op basis van de oude collectieve arbeidsovereenkomst; dan kan deze arbeider niet nogmaals op basis van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 6 eindeloopbaandagen opeisen.

Omzetten in gelijkwaardig voordeel

Indien in een onderneming de arbeiders op de vermelde leeftijden reeds beschikkken over extra verlofdagen, kunnen deze eindeloopbaandagen via een CAO op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor die arbeiders.

Looptijd van de overeenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2015 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Regeling eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen

In de grote bakkerijen en banketbakkerijen wordt vanaf 1 juli 2015 ook voorzien in een regeling inzake eindeloopdagen.

Vanaf 1 juli 2015 hebben de arbeiders met een loopbaan van 35 jaren, waarvan 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever, recht op 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 60 jaar.

De werknemer moet bewijzen dat zijn loopbaanvoorwaarde vervuld is aan de hand van een pensioenattest van de RVP of via ieder ander gelijkwaardig attest.

Modaliteiten van de toekenning van de eindeloopbaandagen

De eindeloopbaandagen worden pro rata toegekend:
 • Aan de deeltijds tewerkgestelde arbeiders;
 • Aan de arbeiders die pas in de loop van het kalenderjaar aan de gestelde voorwaarden voldoen voor de toekenning van eindeloopbaandagen en dit in verhouding tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar;
 • Aan de arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat zij in dienst blijven.
Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve dag.

Omzetten in gelijkwaardig voordeel

Indien in een onderneming de arbeiders op de vermelde leeftijden reeds beschikkken over extra verlofdagen, kunnen deze eindeloopbaandagen via een CAO op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor die arbeiders.

Looptijd van de overeenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01 juli 2015 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Bron:

 • CAO 29.06.2015, nr. 128810;
 • CAO 29.06.2015, nr. 128811.