• nl
Taalkeuze

PC 118 - Voedingsnijverheid: Eindeloopbaandagen

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/06/2016

Volgens de cao over de sociale programmatie 2015/2016 van 29 juni 2015 werd een aanpassing doorgevoerd in de eindeloopbaandagen voor PC 118 voor de voedingsnijverheid.

Subsectoren

Alle subsectoren met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij hebben recht op: 

  • 3 dagen per kalenderjaar vanaf 56 jaar mits een loopbaan van 35 jaar en 10 jaar anciënniteit bij de werkgever
  • 6 dagen per kalenderjaar vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar en 10 jaar anciënniteit bij de werkgever
  • 9 dagen per kalenderjaar vanaf 60 jaar mits een loopbaan van 35 jaar en 10 jaar anciënniteit bij de werkgever

Het bewijs dat de loopbaanvoorwaarde vervuld is zal geleverd worden via een pensioenattest van de RVP of via ieder ander gelijkwaardig attest.

Deze dagen worden beschouwd als dagen met vrijstelling van arbeidsprestaties en met behoud van loon en worden op deze manier aangegeven aan de RSZ.

Grote bakkerijen en banketbakkerijen

  • 3 dagen vanaf 60 jaar wanneer een arbeider een loopbaan van 35 jaren met 10 jaar anciënniteit bij de werkgever heeft

Het bewijs dat de loopbaanvoorwaarde vervuld is zal geleverd worden via een pensioenattest van de RVP of via ieder ander gelijkwaardig attest.

Deze dagen worden beschouwd als dagen met vrijstelling van arbeidsprestaties en met behoud van loon en worden op deze manier aangegeven aan de RSZ.

Bron:

  • Sociale programmatie 2015/2016 van 29 juni 2015 gesloten in paritair comité 118 voor de voedingsnijverheid, nr. 129450;
  • CAO van 29 juni 2015 betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen, nr. 128811.