• nl
Taalkeuze

PC 119 - Voedingshandel: Sociaal Fonds

Categorie: Sectoraal   Datum: 14/10/2016

Het Sociaal Fonds komt tussen in de kinderopvang van de arbeiders van de voedingshandel (1 EUR per opvangdag van een kind jonger dan 3 jaar door een erkende instelling, evenwel beperkt tot max. 200 EUR per jaar per kind).

De arbeiders mogen zich vanaf 01/05/2016 tot de werkgever richten voor een aanvraag tot tussenkomst in de kosten van kinderopvang 2015.

Let wel: om in aanmerking te komen voor een terugbetaling dient de arbeider in kwestie op 31/12/2015 een anciënniteit van 12 opeenvolgende maanden te hebben in het PC 119.

Op volgende manier kan een dossier ingediend worden:

 • De arbeider bezorgt aan de werkgever:
  • De gegevens van zijn kinderen: naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer (het formulier vindt u op de website van het sociaal Fonds: www.sfonds119.be);
  • Een uittreksel van de geboorteakte van het kind of een ander officieel document dat het ouderschap bewijst;
  • Het fiscaal attest van opvang in 2015 met vermelding van de naam van het kind, het aantal opvangdagen in 2015, de gegevens van de crèche of erkende instelling en de toelating van ONE/Kind & Gezin.
 • De werkgever gaat naar de webpagina van het Fonds (www.sfonds119.be) en kiest “ik ben werkgever” om de volledige procedure te consulteren, daarna klikt de werkgever op “ik dien de dossiers in”.
 • De werkgever logt in met zijn volledig RSZ-nummer.
 • De werkgever vult zijn gegevens in, de gegevens van de arbeider en zijn kind.
 • De werkgever voegt de bijlagen van de arbeider toe.
 • De werkgever verzendt het dossier.
 • Het dossier wordt gecontroleerd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Hieronder vindt u andere tussenkomsten van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren:

 • Aanvullende vergoeding in geval van gedeeltelijke werkloosheid om economische en technische redenen: 4 EUR/dag. Sinds 2015 is het niet meer nodig om een aanvraag in te dienen. Het Fonds heeft toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De dossiers worden automatisch berekend.
 • Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte of overmacht: 4 EUR/dag;
 • Aanvullende vergoeding in geval van collectief ontslag: 4 EUR/dag;
 • Aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie): 135 EUR;
 • Premie aan de werkgevers bij aanwerving van arbeiders behorend tot de risicogroepen;
 • Beroepsopleiding: 80 EUR/halve dag;
 • Peterschapssysteem.

Inlichtingen betreffende deze premies vindt u terug op de website: www.sfonds119.be.