• nl
Taalkeuze

PC 119 - Werkgevers van de handel in voedingswaren: tewerkstellingspremies

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/03/2015

Het paritair comité nr. 119 voorziet in de toekenning van premies bij aanwerving van arbeider(ster)s die tot de risicogroepen behoren.

Personen waarvoor een premie kan worden aangevraagd:

 • Langdurige werklozen;
 • Laaggeschoolde werklozen ouder dan 18 jaar;
 • Werklozen van minstens 50 jaar oud;
 • Werkzoekenden die het begeleidingsplan voor werklozen hebben gevolgd;
 • Gehandicapten;
 • Leefloontrekkers;
 • Personen die terugkeren op de arbeidsmarkt en die gedurende ten minste 3 jaren van activiteitsonderbreking geen werkloosheids-/onderbrekingsuitkeringen hebben genoten of die nooit een dergelijke activiteit begonnen zijn.

Te vervullen voorwaarden:

 • De arbeider/arbeidster moet door een werkgever van de handel in voedingswaren worden aangeworven (PC 119 –RSZ-kengetal 057 of 157);
 • De arbeidsovereenkomst moet voor onbepaalde duur worden gesloten of ter vervanging van werknemers die hun beroepsloopbaan onderbreken of die in brugpensioen gaan;
 • De werknemer moet ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben bereikt bij de ondertekening van het aanvraagformulier;
 • De werknemer moet nog in dienst zijn op datum van de aanvraag.

De werkgever die een premie wenst te bekomen moet een aanvraag indienen bij het: 

Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren
E. Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Brussel
http://www.sfonds119.be