• nl
Taalkeuze

PC 121 - Schoonmaak: forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding gewijzigd

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/03/2016

Wijziging bedrag

In een nieuw sociaal akkoord werd het forfaitaire bedrag van de A.R.A.B.-vergoeding binnen de schoonmaaksector vanaf 01/01/2016 gewijzigd van 0,83 EUR naar 1,63 EUR.

Begrip

De A.R.A.B.-vergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan werknemers om kosten terug te betalen die worden gemaakt buiten de zetel van de schoonmaakonderneming, maar die eigen zijn aan de onderneming. We hebben het hier over een vergoeding die gekoppeld is aan het mobiele karakter van het tewerkgesteld personeel. Daardoor wordt het onmogelijk om vanuit de onderneming te zorgen voor een aantal sanitaire voorzieningen zoals:

  • toiletten;
  • wasplaatsen;
  • dranken;
  • refters;

De werknemers dienen dus noodgedwongen beroep te doen op de bestaande privé-accommodaties.

De A.R.A.B.-vergoeding is een forfaitair nettobedrag dat wordt toegekend per gepresteerde dag.

Aangezien de A.R.A.B.-vergoeding wordt gezien als terugbetaling van kosten gemaakt in functie van de job dient deze te worden vermeld op de fiche 281.10 onder de rubriek “Kosten eigen aan de werkgever”.

Bron:

  • cao van 11 juni 2009 betreffende toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding