• nl
Taalkeuze

PC 124: Ook voor de bouwsector nieuwe verplichtingen bij detachering van werknemers naar Frankrijk!

Categorie: Sectoraal   Datum: 7/04/2017

Sinds begin dit jaar gelden ook voor de werkgevers in de bouwsector specifieke verplichtingen indien zij hun werknemers wensen te detacheren naar Frankrijk.

De BTP-kaart of professionele identificatiekaart bevat verschillende inlichtingen over de werknemer en werkgever en heeft tot doel om illegaal werk en detacheringsfraude tegen te gaan. Alle werknemers zijn vanaf heden verplicht deze kaart bij zich te hebben van zodra zij Frans grondgebied betreden.

Voor wie?

Alle werkgevers die werknemers detacheren naar Frankrijk moeten de nodige kaarten aanvragen vanaf de indiensttreding of van zodra de detachering start.

Voor beoefenaars van bepaalde beroepen is er evenwel geen BTP-kaart nodig:

  • Architecten;
  • Vastgoedexperten;
  • Opmeters;
  • Coördinator inzake veiligheid en gezondheid;
  • Bezorgers;
  • Werknemers van commerciële diensten;
  • Werknemers van ondersteuningsdiensten;
  • Stagiairs op voorwaarde dat hun mentor de nodige documenten kan voorleggen.

Hoe aanvragen?

De BTP-kaarten kunnen uitsluitend online worden aangevraagd tegen een forfaitaire prijs.

Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent kan u op de bevoegde website terecht: www.cartebtp.fr. 

Inwerkingtreding?

Per geografische zone van Frankrijk treedt geleidelijk aan de verplichting om de kaart bij zich te dragen in werking. De bedoeling is dat tegen juni 2017 elke werknemer in orde is.

Let wel, voor de buitenlandse werkgevers (waaronder dus de Belgische ondernemingen) die werknemers of uitzendkrachten detacheren naar een werf in Frankrijk moet elke nieuwe detacheringsaanvraag vanaf 1 januari 2017 gepaard gaan met de aanvraag van een BTP kaart. 

Sancties?

Indien er op een werf wordt vastgesteld dat een werknemer niet in het bezit is van een geldige kaart, riskeert de werkgever een geldboete van 2.000 EUR per niet-aangegeven werknemer of van 4.000 EUR in geval van herhaling binnen het jaar na de eerste geldboete.

Bron :

  • cartebtp.fr
  • Décret n°2016-175 du 22 février 2016 (Frankrijk).