• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: Inhaalrustdagen 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 25/11/2016

Reminder collectieve inhaalrustdagen 2017!

Algemeen

Het paritair comité voor het bouwbedrijf heeft enige tijd terug (flash 31/10/2014) de data doorgegeven voor de collectieve inhaalrustdagen voor 2017.

De eerste 6 dagen werden bij KB bekrachtigd, de volgende 6 dagen werden bij CAO vastgelegd.

Hieronder kan u het overzicht vinden. 

Rustdagen 2017
Rustdagen op basis van KB 2017 Rustdagen op basis van CAO 2017
Dinsdag 03/01/2017 Vrijdag 26/05/2017
Woensdag 04/01/2017 Vrijdag 22/12/2017
Donderdag 05/01/2017 Dinsdag 26/12/2017
Vrijdag 06/01/2017 Woensdag 27/12/2017
Donderdag 13/04/2017 Donderdag 28/12/2017
Vrijdag 14/04/2017 Vrijdag 29/12/2017

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van KB

In principe mag op deze inhaalrustdagen niet worden gewerkt, maar het KB 213 voorziet hierop evenwel twee afwijkingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Indien er toch arbeid werd gepresteerd op een inhaalrustdag, dan moet er inhaalrust worden toegekend binnen de zes weken die volgen op de inhaalrustdag waarop arbeid werd verricht.

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van CAO

In principe mag op deze inhaalrustdagen evenmin worden gewerkt. De sectorale CAO voorziet echter de volgende uitzonderingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971;
  • wanneer de arbeiders zijn tewerkgesteld in ondernemingen die, op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

De arbeiders die gedurende bedoelde rustdagen worden tewerkgesteld, hebben recht op inhaalrust. Deze inhaalrustdagen moeten worden toegekend:

  • Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de eerste en tweede uitzondering.
  • Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de derde uitzondering.

Vervangingsfeestdagen

Tot slot kan nog worden gemeld dat volgende feestdagen werden verplaatst via beslissing van het paritair comité:

  • 1 januari 2017 wordt gebracht naar 2 januari 2017.

De feestdag van 11 november 2017 werd niet vervangen via een beslissing van het paritair comité. Indien de vervangingsfeestdag niet in de onderneming wordt vastgelegd, wordt de feestdag vervangen op de eerstvolgende werkdag.