• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: Inhaalrustdagen 2018-2019-2020

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/09/2017

Algemeen

De data van de rustdagen voor de komende drie jaar werden als volgt vastgelegd in het sectoraal akkoord 2017-2018:

Rustdagen 2018
RUSTDAGEN OP BASIS VAN KB                                    RUSTDAGEN OP BASIS VAN CAO
Dinsdag 02/01/2018 Vrijdag 11/05/2018
Woensdag 03/01/2018 Maandag 24/12/2018
Donderdag 04/01/2018 Woensdag 26/12/2018
Vrijdag 05/01/2018 Donderdag 27/12/2018
Dinsdag 03/04/2018 Vrijdag 28/12/2018
Maandag 30/04/2018 Maandag 31/12/2018
Rustdagen 2019
RUSTDAGEN OP BASIS VAN KB                                    RUSTDAGEN OP BASIS VAN CAO
Woensdag 02/01/2019 Maandag 23/12/2019
Donderdag 03/01/2019 Dinsdag 24/12/2019
Vrijdag 04/01/2019 Donderdag 26/12/2019
Vrijdag 19/04/2019 Vrijdag 27/12/2019
Vrijdag 31/05/2019 Maandag 30/12/2019
Vrijdag 16/08/2019 Dinsdag 31/12/2019
Rustdagen 2020
RUSTDAGEN OP BASIS VAN KB                                    RUSTDAGEN OP BASIS VAN CAO
Donderdag 02/01/2020 Woensdag 23/12/2020
Vrijdag 03/01/2020 Donderdag 24/12/2020
Dinsdag 14/04/2020 Maandag 28/12/2020
Vrijdag 22/05/2020 Dinsdag 29/12/2020
Maandag 21/12/2020 Woensdag 30/12/2020
Dinsdag 22/12/2020 Donderdag 31/12/2020 

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van KB

In principe mag op deze inhaalrustdagen niet worden gewerkt, maar het KB 213 voorziet hierop evenwel twee afwijkingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Indien er toch arbeid werd gepresteerd op een inhaalrustdag, dan moet er inhaalrust worden toegekend binnen de zes weken die volgen op de inhaalrustdag waarop arbeid werd verricht.

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van CAO

In principe mag op deze inhaalrustdagen evenmin worden gewerkt. De sectorale CAO voorziet echter de volgende uitzonderingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971;
  • wanneer de arbeiders zijn tewerkgesteld in ondernemingen die, op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

De arbeiders die gedurende bedoelde rustdagen worden tewerkgesteld, hebben recht op inhaalrust. Deze inhaalrustdagen moeten worden toegekend :

  • Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de eerste en tweede uitzondering.
  • Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de derde uitzondering.

Vervangingsfeestdagen

Tot slot kan nog worden gemeld dat volgende feestdagen werden verplaatst in het sectoraal akkoord:

  • 11 november 2018 wordt 2 november 2018.