• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: Slecht weer versus vorstperiode

Categorie: Sectoraal   Datum: 10/11/2017

Tijdens de winterperiode (oktober t.e.m. april) worden bepaalde periodes werkloosheid wegens slecht weer in de Bouwsector (PC 124) door het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) erkend als vorstperiodes of periodes van blijvende sneeuw. Dit onderscheid is belangrijk omdat het FBZ bij vorst of blijvende sneeuw een bijkomende vergoeding uitbetaalt aan de werknemer.

In de winter wordt door het FBZ maandelijks een lijst opgemaakt van de erkende vorstperiodes, die bovendien verschilt van regio tot regio. De lijst kan opgevraagd worden via volgende link: http://fbz.constructiv.be/nl/De_werkgevers/Vorstperiodes.aspx

Belangrijk is dus dat u als werkgever via deze link nagaat of er op de werf in kwestie al dan niet sprake is van erkende vorst/sneeuw en zodoende de juiste lettercode hanteert in EASY online.

Codes EASY online:

  • Code VO - Uren slecht weer / vorst => enkel voor erkende periodes van vorst of blijvende sneeuw.
  • Code SW - Uren slecht weer => voor alle andere periodes van slecht weer.