• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: Terugbetaling gewaarborgd loon - vereenvoudiging procedure

Categorie: Sectoraal   Datum: 13/10/2017

Ondernemingen uit de bouwsector met minder dan 20 werknemers in dienst op de eerste dag van de ziekteperiode kunnen het gewaarborgd loon dat zij bij ziekte aan hun arbeiders uitbetalen recupereren bij een Patronale Vereveningsdienst.

Tot nu toe kon de Patronale Vereveningsdienst de aanvraag tot betaling slechts aanvaarden als zij het originele medische attest van de arbeider verkregen.

Via een beslissing van het fonds voor bestaanszekerheid werd recent voorzien dat het bezorgen van het originele medische attest niet meer nodig is. Zo aanvaarden zij voortaan een duidelijke scan, fax of foto van het doktersattest. Bovenstaande wijziging treedt in werking voor alle ziektes met een aanvangsdatum vanaf 1 april 2017.

Het is sterk aangeraden om de originele medische attesten goed bij te houden, aangezien bij onduidelijkheid de Patronale Vereveningsdienst de originele attesten alsnog achteraf kan opvragen.

De andere voorwaarden voor een terugbetaling blijven ongewijzigd, wat inhoudt dat de werkgever het medische attest binnen de 5 werkdagen, te tellen vanaf de begindatum van de ziekte, aan de vereveningsdienst dient te bezorgen. Enkel voor doktersattesten die werden opgemaakt door een arts verbonden aan een ziekenhuis of door een gespecialiseerd geneesheer is er een verlengde indieningstermijn tot 1 maand.