• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw: wijziging data inhaalrustdagen

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/12/2015

Aanpassing data inhaalrustdagen 2016

In het kader van de sectorale onderhandelingen werd door de Sociale Partners van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) het advies gewijzigd met betrekking tot de collectieve inhaalrustdagen 2016.

Concreet betekent dit dat de inhaalrustdagen die eerder waren vastgelegd op 4 en 5 januari 2016 alsook de inhaalrustdag van 22 december 2016 geannuleerd en vervangen worden door 2, 3 en 4 november 2016.

Hieronder vindt u een gecorrigeerd overzicht van de rustdagen voor 2016.

Rustdagen 2016
Rustdagen op basis van KB 2016 Rustdagen op basis van CAO 2016
Dinsdag 29/03/2016 Vrijdag 04/11/2016
Woensdag 30/03/2016 Vrijdag 23/12/2016
Vrijdag 06/05/2016 Dinsdag 27/12/2016
Maandag 31/10/2016 Woensdag 28/12/2016
Woensdag 02/11/2016 Donderdag 29/12/2016
Donderdag 03/11/2016 Vrijdag 30/12/2016

Opgelet: wanneer u een aanvraag tijdelijke werkloosheid heeft lopen verifieert u best of bovenstaande wijziging geen implicaties heeft op vlak van de verplichte werkweek, indien die in december of januari zou vallen. Belangrijk daarbij is dat vermeden wordt dat er op 4 of 5 januari geen effectieve werkloosheid betekend zou kunnen worden. 

Bij twijfel of onduidelijkheid daaromtrent kan u best contact opnemen met uw plaatselijk RVA-kantoor.