• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw : Inhaalrustdagen 2015-2016-2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 24/10/2014

Collectieve inhaalrustdagen

Algemeen

Binnen PC 124 Bouw geldt een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 40 uur, die door de toekenning van 12 rustdagen per jaar wordt teruggebracht op een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur.

De rustdagen worden jaarlijks collectief vastgelegd, deels op basis van een Koninklijk Besluit, deels via een Collectieve Arbeidsovereenkomst, en zijn door de betrokken arbeiders verplicht op te nemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de rustdagen voor 2015, 2016 en 2017.

Rustdagen 2015
Vrijdag 02/01/2015 (rustdag 2014)    
Rustdagen op basis van KB 2015 Rustdagen op basis van CAO 2015
Vrijdag 03/04/2015 Woensdag 23/12/2015
Dinsdag 07/04/2015 Donderdag 24/12/2015
Vrijdag 15/05/2015 Maandag 28/12/2015
Donderdag 12/11/2015 Dinsdag 29/12/2015
Maandag 21/12/2015 Woensdag 30/12/2015
Dinsdag 22/12/2015 Donderdag 31/12/2015
Rustdagen 2016
Rustdagen op basis van KB 2016 Rustdagen op basis van CAO 2016
Maandag 04/01/2016 Donderdag 22/12/2016
Dinsdag 05/01/2016 Vrijdag 23/12/2016
Vrijdag 25/03/2016 Dinsdag 27/12/2016
Dinsdag 29/03/2016 Woensdag 28/12/2016
Vrijdag 06/05/2016 Donderdag 29/12/2016
Maandag 31/10/2016 Vrijdag 30/12/2016
Rustdagen 2017
Rustdagen op basis van KB 2017 Rustdagen op basis van CAO 2017
Dinsdag 03/01/2017 Vrijdag 26/05/2017
Woensdag 04/01/2017 Vrijdag 22/12/2017
Donderdag 05/01/2017 Dinsdag 26/12/2017
Vrijdag 06/01/2017 Woensdag 27/12/2017
Donderdag 13/04/2017 Donderdag 28/12/2017
Vrijdag 14/04/2017 Vrijdag 29/12/2017

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van KB

In principe mag op deze inhaalrustdagen niet worden gewerkt, maar het KB 213 voorziet hierop evenwel twee afwijkingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Indien er toch arbeid werd gepresteerd op een inhaalrustdag, dan moet er inhaalrust worden toegekend binnen de zes weken die volgen op de inhaalrustdag waarop arbeid werd verricht.

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van CAO

In principe mag op deze inhaalrustdagen evenmin worden gewerkt. De sectorale CAO voorziet echter de volgende uitzonderingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971;
  • wanneer de arbeiders zijn tewerkgesteld in ondernemingen die, op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

De arbeiders die gedurende bedoelde rustdagen worden tewerkgesteld, hebben recht op inhaalrust. Deze inhaalrustdagen moeten worden toegekend :

  • Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de eerste en tweede uitzondering.
  • Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de derde uitzondering.

Collectieve vervangingsfeestdagen

Tot slot kan nog worden gemeld dat de feestdag van 1 november 2015 verplicht wordt verplaatst naar 13 november 2015 via beslissing van het Paritair Comité.

Bron:

  • CAO 3 juli 2014, nr. 123382.