• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw : bliksemacties van de arbeidsinspectie

Datum: 22/03/2013

 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) laat in een bericht op haar website weten dat de arbeidsinspectie in de loop van 2013 gedurende vier dagen bliksemacties zal uitvoeren op diverse bouwwerven in ons land. 

Tijdens deze actiedagen zullen alle 150 arbeidsinspecteurs worden ingezet, waarbij vooral gefocust zal worden op ernstige inbreuken op de veiligheid van de werknemers. Bij vaststelling van dergelijke inbreuken tijdens de voorziene controles zullen de werkzaamheden op de werf door de inspecteurs meteen worden stilgelegd.

Op die manier wil de inspectie het aantal zware en ernstige ongevallen op bouwwerven gevoelig terugdringen. 

De FOD WASO roept de werkgevers van de bouwsector alvast op erop toe te zien dat alle veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd en dat de arbeiders over een correcte uitrusting kunnen beschikken.