• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouw - WIJZIGING ADVIES : inhaalrustdagen 2015-2016-2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 31/10/2014

Collectieve inhaalrustdagen

Het paritair comité voor het bouwbedrijf heeft op haar vergadering van 23 oktober 2014 het advies van 3 juli 2014 gewijzigd betreffende het vaststellen van de collectieve inhaalrustdagen.

Hieronder vindt u een gecorrigeerd overzicht van de rustdagen voor 2015, 2016 en 2017.

Rustdagen 2015
Vrijdag 02/01/2015 (rustdag 2014)    
Rustdagen op basis van KB 2015 Rustdagen op basis van CAO 2015
Dinsdag 07/04/2015 Woensdag 23/12/2015
Woensdag 08/04/2015 Donderdag 24/12/2015
Vrijdag 15/05/2015 Maandag 28/12/2015
Donderdag 05/11/2015 Dinsdag 29/12/2015
Maandag 21/12/2015 Woensdag 30/12/2015
Dinsdag 22/12/2015 Donderdag 31/12/2015
Rustdagen 2016
Rustdagen op basis van KB 2016 Rustdagen op basis van CAO 2016
Maandag 04/01/2016 Donderdag 22/12/2016
Dinsdag 05/01/2016 Vrijdag 23/12/2016
Dinsdag 29/03/2016 Dinsdag 27/12/2016
Woensdag 30/03/2016 Woensdag 28/12/2016
Vrijdag 06/05/2016 Donderdag 29/12/2016
Maandag 31/10/2016 Vrijdag 30/12/2016
Rustdagen 2017
Rustdagen op basis van KB 2017 Rustdagen op basis van CAO 2017
Dinsdag 03/01/2017 Vrijdag 26/05/2017
Woensdag 04/01/2017 Vrijdag 22/12/2017
Donderdag 05/01/2017 Dinsdag 26/12/2017
Vrijdag 06/01/2017 Woensdag 27/12/2017
Donderdag 13/04/2017 Donderdag 28/12/2017
Vrijdag 14/04/2017 Vrijdag 29/12/2017

Collectieve vervangingsfeestdagen

Op hetzelfde overleg van 23 oktober werd tevens beslist dat de feestdag van 1 november 2015 verplicht wordt verplaatst naar 6 november 2015  (in plaats van 13 november 2015).

Voor het overige verwijzen we graag naar ons flashbericht van 27 oktober 2014.

Bron:

  • CAO 3 juli 2014, nr. 123382
  • Advies-beslissing 23/10/2014.