• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouwbedrijf: betaling vakantiegeld 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 31/03/2017

Betalingsdatum vakantiegeld 2017

Het Vakantiefonds Bouw laat weten dat de opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2017 op 22 juni 2017 zal worden gegeven.

De betaling gebeurt uitsluitend via overschrijving.

Arbeiders die hun banknummer nog niet hebben doorgegeven aan het Fonds of die veranderd zijn van rekeningnummer worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Zonder banknummer kan het vakantiegeld niet worden uitbetaald.

Registratie of wijziging banknummer

Het bankrekeningnummer kan op twee manieren worden doorgegeven:

  • Via de website www.socialsecurity.be (toegang met elektronische identiteitskaart en kaartlezer, of via token): klik op Burger -> Onlinediensten -> Mijn vakantierekening -> het dossier consulteren.
  • Via een specifiek formulier dat bij het Fonds kan worden opgevraagd, hetzij telefonisch op het nummer 02/529.80.11, hetzij per mail via info@vakantiefondsbouw.be.

Het formulier, ingevuld en ondertekend door de werknemer, moet ook ondertekend en afgestempeld worden door de bankinstelling en daarna per post verstuurd worden naar: Vakantiefonds – Poincarélaan 78 – 1060 Brussel (formulieren die per fax of mail worden verstuurd worden niet in aanmerking genomen). Dit moet gebeuren vóór 31 mei 2017.