• nl
Taalkeuze

PC 124 - Bouwsector: De BouwIngroeiBaan

Categorie: Sectoraal   Datum: 24/02/2017

Sinds begin 2016 kunnen bouwbedrijven die een jonge, onervaren arbeider onder PC 124 aanwerven een sectorale premie van 1.000 EUR ontvangen van het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid.

In deze flash vindt u een overzicht van de voornaamste voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken.

Aanwerving van de jongere

De arbeider die jonger is dan 27 en minder dan één jaar ervaring heeft binnen de bouwsector, komt in aanmerking. De werkgever biedt de werknemer een voltijds contract aan van onbepaalde duur.

Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst voorzien zijn van een BIB-beding. Deze bijlage moet ten laatste 1 maand na afsluiten toegevoegd worden bij de arbeidsovereenkomst en in drievoud verstuurd worden aan het FVB.

De arbeider moet een loon krijgen conform de sectorale afspraken in de bouw:

  • De jongere mét bouwopleiding: tenminste cat. IA
  • De jongere zonder bouwopleiding: tenminste cat. I
  • Na 18 maand tewerkstelling: loon cat. II

Aanstellen van begeleider

Een ervaren collega of de zaakvoerder zelf moet aangesteld worden als begeleider van de jongere. De begeleider volgt een mentoropleiding van min 8 uur (of heeft reeds een attest gelijkwaardige vorming). De begeleider en de jongere werken op dezelfde arbeidsplaats.

Opstellen van het opleidingsprogramma: Persoonlijk Opleidingsplan

De werkgever maakt een opleidingsprogramma op maat van de jongere. Die volgt hierbij minstens een basisopleiding ‘Veiligheid voor nieuwe intreders’, aangevuld met andere bedrijfsinterne opleidingen, verplichte opleidingen (vb. Veilig werken op hoogte, EHBO, …) of praktische opleidingen in samenspraak met het FVB.

Functioneringsgesprek

Na zes maanden organiseert de werkgever samen met de jongere een functioneringsgesprek. De werkgever kan gebruik maken van de door Constructiv ontwikkelde template.

Premie

Wanneer alle bovenstaande voorwaarden voldaan zijn kan de werkgever de premie van 1000 EUR bekomen vanaf de 7de maand tewerkstelling van de jongere.

Praktisch

Wanneer u gebruik wenst te maken van het stelsel van de BouwIngroeiBaan, dan neemt u best contact op met het FVB van uw regio.

Zij bieden zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning bij de aanwerving van de jongere in het kader van de BouwIngroeiBaan.

De contactgegevens van de regionale kantoren van het FVB vindt u terug via www.fvb.constructiv.be

Bron: