• nl
Taalkeuze

PC 124 - De ConstruBadge reeds ontvangen?

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/09/2014

Heel wat werkgevers in PC 124 hebben ondertussen een schrijven van het Fonds voor Bestaanszekerheid in de bouwsector (fbz-fse Constructiv) ontvangen inzake het gebruik van de ConstruBadge. De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider (vergelijkbaar met een “paspoort”).

Vanaf 15 september 2014 worden deze ConstruBadges rechtstreeks aan de bouwvakarbeiders overgemaakt.  

Hieronder vindt u enige informatie inzake het gebruik van de ConstruBadge. 

Wat is de ConstruBadge?

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. Deze ConstruBadge moet zichtbaar worden gedragen op bouwwerven. 

Wat is het doel van de ConstruBadge?

De sociale partners van de bouwsector hebben een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector afgesloten. Met dit strategisch plan willen ze een kader scheppen voor een gezonde concurrentie en de strijd aangaan tegen sociale dumping. 

Een van de elementen van dit actieplan is de invoering van de ‘ConstruBadge’ in de bouwsector. fbz-fse Constructiv (hierna FBZ genoemd) werd belast met de uitgifte van deze badge.

Welke gegevens staan op de ConstruBadge?

De ConstruBadge is vergelijkbaar met een paspoort en bevat o.m. volgende gegevens:

  • Naam werkgever;
  • Naam arbeider;
  • Identificatienummer arbeider;
  • Identificatienummer werkgever;
  • Kaartnummer;
  • Foto arbeider;
  • Geldigheidsperiode badge.

Dient men de ConstruBadge verplicht te gebruiken? 

Het gebruik van de ConstruBadge is een initiatief vanuit de bouwsector, maar is op zich niet verplicht, noch bij CAO noch bij wet. Er kunnen dan ook geen specifieke sancties opgelegd worden bij het niet gebruiken van de ConstruBadge, maar gezien de doelstellingen van de ConstruBadge is het natuurlijk sterk aanbevolen om de ConstruBadge effectief te gebruiken. 

Kan de ConstruBadge gebruikt worden voor aanwezigheidsregistratie op werven of andere toepassingen?

De ConstruBadge is eerst en vooral een visueel identificatiemiddel op de bouwplaats.Daarenboven kan ze ook worden gebruikt om aanwezigheden op de bouwwerf te melden via o.a. track-and-trace toepassingen, systemen van tijdsregistratie of toegangscontrole en dit voor zover deze systemen deze mogelijkheid bieden.

Het is in die zin aangewezen om contact op te nemen met de hoofdaannemer om te informeren of één van bovenvermelde toepassingen beschikbaar is op de bouwwerf.

Overal of enkel op bepaalde werven de ConstruBadge te gebruiken?

De ConstruBadge dient dagelijks door elke bouwvakarbeider te worden gebruikt op alle werven, ongeacht de grootte van de respectievelijke bouwwerven.

Meer info?

Voor meer info kunt u terecht op de website www.construbadge.be.

Bron: