• nl
Taalkeuze

PC 124 - Paritair comité voor het bouwbedrijf: Geen startbaanverplichting

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/06/2015

De startbaanverplichting werd ingevoerd om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan. In principe geldt deze verplichting voor alle werkgevers, maar bepaalde sectoren kunnen worden vrijgesteld. In de bouwsector werd deze vrijstelling recent verlengd.

Startbaanverplichting

Elke werkgever in de privésector met een personeelsbestand van minimum 50 werknemers, is verplicht tot aanwerving van jongeren, jonger dan 26 jaar en dit voor minimum 3 % van zijn personeelsbestand.

Vrijstelling van de startbaanverplichting

Bepaalde sectoren kunnen een vrijstelling bekomen van deze startbaanverplichting indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Ofwel indien ze verbonden zijn door een CAO die een inspanning voorziet van tenminste 0,15% voor de risicogroepen en ze ook met een CAO zich ertoe verbinden eenzelfde aantal jongeren aan te werven.
  2. Ofwel indien ze bepaalde inspanningen leveren voor opleiding en tewerkstelling van deze jongeren.

PC 124

Alle ondernemingen die actief zijn in het paritair comité 124 zijn volledig vrijgesteld van deze verplichting, en dit vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.

Bron: 

  • Ministerieel besluit van 30 april 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor het bouwbedrijf vallen, BS 11 mei 2015, 25436.