• nl
Taalkeuze

PC 124 Bouw - Wijziging aanvangsdatum opzeggingstermijn voor 'oude' arbeidsovereenkomsten

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/07/2013

Zoals u eerder kon lezen in onze Flash van 11 januari 2013 werd begin dit jaar in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat voorzag in een wijziging van de opzegtermijnen binnen PC 124.

Verschillende duurtijd én aanvangsdatum opzeggingstermijn sedert 2013

Het nieuwe KB was enkel van toepassing op arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst een aanvang had genomen na 1 januari 2012 én die bovendien ontslagen waren na 1 januari 2013. Voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang namen vóór 1 januari 2012 of voor ontslagen waarbij de opzegtermijn betekend werd vóór 1 januari 2013 bleven de oude opzegtermijnen van kracht.

Opmerkelijk daarbij was dat voor de ‘oude’ arbeidsovereenkomsten werd vastgehouden aan het principe dat de opzegtermijn ingaat op de dag meteen volgend op de dag van kennisgeving, terwijl voor de ‘nieuwe’ arbeidsovereenkomsten het principe geldt dat de opzeg een aanvang dient te nemen op de eerste maandag volgend op de dag van betekening.

Concreet betekende dit dus dat er, op basis van de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst en de datum van het ontslag, niet enkel een onderscheid diende gemaakt te worden inzake de duurtijd van de opzeg, maar ook wat de aanvangsdatum van de opzegtermijn betreft.

Gelijkschakeling aanvangsdatum opzegtermijn voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ arbeidsovereenkomsten

Op basis van een recent advies van de Raad van State werd nu op 17 juni 2013 in het Belgisch Staatsblad evenwel een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin dit laatste onderscheid ongedaan wordt gemaakt. 

Hieruit volgt dan ook dat vanaf heden zowel voor ‘oude’ als voor ‘nieuwe’ arbeidsovereenkomsten de opzegtermijn steeds aanvang dient te nemen op de eerste maandag volgend op de dag van de betekening.

Voor de duurtijd van de opzegtermijnen zelf kan u terugvallen op onze Flash van begin dit jaar, terug te vinden via http://my.easypay-group.com/nl_BE/news/overview/message/?id=2979.

Bron:

  • K.B. van 2 juni 2013 tot opheffing van ariktel 3 van het Koninklijk Besluit van 13 januari 1982 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren (PC 124), B.S. 17 juni 2013.