• nl
Taalkeuze

PC 126 - Hout en Stoffering: Ontwerp van protocolakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/09/2017

Koopkracht

Verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen

Met ingang van 1 juli 2017 worden alle minimumlonen en effectieve lonen met 1,1% verhoogd.

Ecocheques

De dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen worden gelijkgesteld.

Fonds voor bestaanszekerheid

Verhoging aanvullende vergoedingen

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid worden vanaf 1 juli 2017 verhoogd van 6 euro naar 6,25 euro/dag.

De gelijkstellingen worden ook aangevuld met beroepsziekte.

Eindeloopbaan

Tijdskrediet/landingsbanen

De instapleeftijd tot een landingsbaan voor de jaren 2017-2018 blijft behouden op de leeftijd van 55 jaar, voor de volgende groepen:

  • Arbeiders met een lange loopbaan van minstens 35 jaar;
  • Arbeiders die worden tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • Arbeiders die tenminste 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid hebben gewerkt.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor de periode 2017-2018 zijn onderstaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag van toepassing:

  • SWT zware beroepen (geharmoniseerd stelsel): SWT op 58 jaar in 2017 en op 59 jaar in 2018, mits 33 jaar loopbaan en een zwaar beroep gedurende 5 of 7 jaar of 20 jaar nachtarbeid;
  • SWT zware beroepen (residuair stelsel): SWT op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018, mits 35 jaar loopbaan en een zwaar beroep gedurende 5 of 7 jaar;
  • Medische SWT: SWT op 58 jaar in 2017 en 2018, mits 35 jaar loopbaan;
  • SWT 40 jaar effectieve prestaties: SWT op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018.