• nl
Taalkeuze

PC 126 - Stoffering en houtbewerking: nieuwe opzegtermijnen vanaf 29 januari 2013

Datum: 22/02/2013

Op 29 januari 2013 werd in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat voorziet in een wijziging van de bestaande opzegtermijnen binnen PC 126.

Het KB is enkel van toepassing op arbeiders waarvan :

  • de arbeidsovereenkomst aanvang neemt na 1 januari 2013; en
  • die ontslagen worden vanaf 29 januari 2013. 

Voor arbeidsovereenkomsten die aanvingen vóór 1 januari 2013 blijven de oude opzegtermijnen van kracht. Deze laatste gelden eveneens voor arbeidsovereenkomsten die aanvang namen na 1 januari 2013, maar waarbij de opzegging betekend werd vóór 29 januari 2013.

Opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten waarvan de effectieve uitvoering startte vóór 1 januari 2013 (“oude” arbeidsovereenkomsten) of waarvan de effectieve uitvoering startte na 1 januari 2013, maar de opzegging werd gegeven vóór 29 januari 2013:

Anciënniteit Opzeg werkgever Opzeg werknemer
< 20 jaar 28 kalenderdagen 14 kalenderdagen
vanaf 20 jaar 112 kalenderdagen * 28 kalenderdagen

*De opzeggingstermijn wordt herleid tot 56 kalenderdagen in geval van opzegging met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of pensioen en in geval van collectief ontslag of sluiting van de onderneming. 

Opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten waavan de effectieve uitvoering startte na 1 januari 2013 (“nieuwe” arbeidsovereenkomsten) en waarbij de opzegging bovendien werd gegeven na 29 januari 2013.

Anciënniteit Opzeg werkgever Opzeg werknemer
< 20 jaar 32 kalenderdagen 14 kalenderdagen
vanaf 20 jaar 128 kalenderdagen * 28 kalenderdagen

*De opzeggingstermijn wordt herleid tot 64 kalenderdagen in geval van opzegging met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of pensioen en in geval van collectief ontslag of sluiting van de onderneming. 

Bron:

  • K.B. van 8 januari 2013 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking (PC 126) ressorteren, B.S. 29 januari 2013, 4484.