• nl
Taalkeuze

PC 127 - Handel in brandstoffen : aanpassing verblijfsvergoeding

Categorie: Sectoraal   Datum: 4/04/2014

Indexatie bedragen vanaf 1 april 2014

In navolging van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 worden de bedragen van de verblijfsvergoeding binnen het Paritair comité voor de handel in brandstoffen (PC 127) jaarlijks geïndexeerd op basis van de levensduurte, meer bepaald in de maand april. 

Vanaf 1 april 2014 gelden dan ook volgende bedragen:

Vergoeding Vorig bedrag Bedrag vanaf 1 april 2014
Grote verblijfsvergoeding 34,7272 EUR per dag 35,0822 EUR per dag
Kleine verblijfsvergoeding 13,9680 EUR per dag 14,1108 EUR per dag

De grote verblijfsvergoeding dient toegekend te worden per begonnen schijf van 24 uren aan arbeiders die zich genoodzaakt zien om hun dagelijkse en/of wekelijkse rust te nemen buiten hun woonplaats of buiten de in hun arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats.

De kleine verblijfsvergoeding dient toegekend te worden:

  • Voor de eerste dagelijkse rust wanneer de samengestelde arbeids- en beschikbaarheidstijden voorafgaand aan de rusttijd minder bedragen dan 8 uren, voorzover ze geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis.
  • Indien de uithuizigheid in zijn totaliteit minder dan 24 uren bedraagt en het slechts één enkele dagelijkse rust betreft.