• nl
Taalkeuze

PC 127 - Paritair comité voor de Brandstoffenhandel: aanpassing bedrag ARAB-vergoeding voor niet-sedentaire werknemers

Categorie: Sectoraal   Datum: 14/08/2015

In het paritair comité voor de brandstoffenhandel (PC 127) wordt een ARAB-vergoeding toegekend aan de niet-sedentaire werknemers. Deze vergoeding geldt als terugbetaling van kosten die door het niet-sedentair personeel worden gedaan, buiten de zetel van de onderneming vermeld in het arbeidsreglement, doch eigen zijn aan de onderneming.

Regeling geldig in PC. 127, met uitzondering van PC. 127.02

Vanaf 1 juli 2015 bedraagt de vergoeding 1,2282 EUR per uur.

Regeling geldig in PC. 127.02 (= paritair comité voor handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen)

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de vergoeding 1,2259 EUR per uur met een maximum  van 9,81 EUR per dag voor arbeid(st)ers tewerkgesteld in een dagprestatie van 8 uren. 

De A.R.A.B.-vergoeding wordt betaald door het “K.A.B.O.V.” (het Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen) ter ontlasting van de individuele werkgevers. 

Wat dient te gebeuren?

  • De arbeiders moeten hun loonboek afgeven aan de werkgever. De werkgever stuurt de loonboeken op naar KABOV met vermelding van het aantal prestaties: voor het eerste semester in juli, voor het tweede semester in januari van het daaropvolgende jaar;
  • De arbeiders ontvangen de vergoeding rechtstreeks op hun bankrekening;
  • De afgestempelde loonboeken worden nadien terug aan de werkgever bezorgd, die ze aan zijn arbeiders afgeeft.

Bron: 

  • CAO 25  november 2011, nr. 107554.
  • CAO 3 juni 2015, nr. 127750.
  • www.kabov.be