• nl
Taalkeuze

PC 127.02 - Opheffing paritair subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/03/2016

Op 9 februari 2016 werd het Koninklijk Besluit van 26 januari 2016 in verband met Paritair Subcomité 127.02 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Dit heeft tot gevolg dat het paritair subcomité 127.02 ophoudt met bestaan. 

Concreet houdt dit in dat de ondernemingen die hieronder ressorteerden, vanaf 1 juli 2016 zullen ressorteren onder PC 127.  

Bron:

  • KB 26-01-2016