• nl
Taalkeuze

PC 130 - Drukkerijen: Extra-legale verlofregeling

Categorie: Sectoraal   Datum: 10/07/2015

In het paritair comité 130 (drukkerijen) gelden een aantal extra verlofdagen. Hieronder herhalen wij de voorwaarden en modaliteiten die hiervoor van toepassing zijn.

Twee extra-wettelijke feestdagen 

Binnen het PC 130 hebben de arbeiders recht op 2 extra-wettelijke feestdagen:

  • De ene dag is in overleg te bepalen tussen de werkgever en de arbeider. Deze dag kan samenvallen met de dag van de plaatselijke kermis, gildefeest of een ander plaatselijk of regionaal feest, maar kan ook vrij gekozen worden. 
  • De andere dag is te bepalen door de werkgever. Houd er rekening mee dat u deze dag elk jaar dient door te geven aan de dienst Toezicht op Sociale Wetten vóór 15 december van het voorafgaande jaar. 

Anciënniteitsverlof

Bovenop de extra-wettelijke feestdagen kunnen de arbeiders ook recht hebben op anciënniteitsverlof: 

  • Arbeiders met ten minste 10 jaar anciënniteit in de onderneming hebben recht op 1 dag anciënniteitsverlof. 
  • Arbeiders met ten minste 20 jaar anciënniteit in de onderneming hebben recht op 2 dagen anciënniteitsverlof.
  • Arbeiders met ten minste 30 jaar anciënniteit in de onderneming hebben recht op 3 dagen anciënniteitsverlof. 

Deze dagen worden betaald volgens het barema uurloon (100%) te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de arbeider zou gewerkt hebben op die dag, met een maximum van 8 uur per dag. De dagen worden vastgelegd in overleg met de werkgever. 

Bron: 

  • Extra wettelijke feestdagen: CAO van 1 mei 1974 (BS 15.02.1972)
  • Anciënniteitsverlof: Artikel 10 CAO van 30 november 1990 (BS 9.10.1992)