• nl
Taalkeuze

PC 140.03 - Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: Protocolakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/09/2017

Midden april werd tussen de sociale partners van het Paritair Comité voor het Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (PC 140.03) een akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018.

Het nieuwe akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen. Een aantal van deze bepalingen zullen nog verder uitgewerkt worden via cao.

Koopkracht

Met ingang van 1 juni 2017 werden de reële brutolonen met 1,1% verhoogd.

Aanvullend pensioen

 • De tweede pensioenpijler bedienden (PC 226) wordt geharmoniseerd door de optrekking van de werkgeversbijdrage op 1 juli 2018 tot 0,92%, met daarbij minimum 75 euro per kwartaal volgens de huidige berekeningswijze per voltijdse werknemer als werkgeversbijdrage.
 • Op 1 januari 2019 wordt deze minimum bijdrage verhoogd naar 80 euro.

Flexibiliteit

 • De bestaande sectorale regimes van flexibiliteit op contracten zullen ook toegepast worden op contracten van bepaalde duur met een minimum duurtijd van 2 maanden, middels een cao ter zake voor 2 jaar.
 • Gezien deze maatregel aanleiding zou kunnen geven tot een tewerkstellingsgroei, komt er eind 2018 een analyse door de sociale partners. Hierdoor zal duidelijk worden hoeveel werknemers met dergelijke contracten van bepaalde duur vast in dienst zijn gekomen.

Vorming

 • De cao wordt verlengd met 2 jaar.
 • Het percentage van de loonmassa die besteed wordt aan opleidingsinspanningen zal worden omgezet naar opleidingsdagen conform de wetgeving.

Verlenging bestaande cao’s

Voor volgende bepalingen werden de bestaande cao’s verlengd:

 • De stelsels SWT;
 • Tijdskrediet en landingsbaan;
 • Tussenkomst SFTL kosten rijbewijs: verlengd voor de jaren 2018 en 2019;
 • Verlies medische schifting: verlengd voor de jaren 2018 en 2019;
 • Loon in cash: verlengd voor de jaren 2018 en 2019.

Maaltijdcheques / ecocheques

De anomalieën inzake maaltijdcheques en ecocheques zullen worden weggewerkt. 
Dit zal nog verder worden uitgewerkt in een cao.

Werkgroepen

Er zullen werkgroepen worden opgericht over volgende thema’s:

 • Instroom;
 • burn-out;
 • werkbaar werk voor jong en oud;
 • re-integratie langdurige zieken;
 • oudere werknemers;
 • preventie, sensibilisering, informatie en controle over alcohol en drugs;
 • digitalisering van o.a. het prestatieblad.