• nl
Taalkeuze

PC 142.02 - Arbeidsduur in PSC 142.02 (terugwinning van lompen)

Categorie: Sectoraal   Datum: 24/04/2015

De gemiddelde arbeidsduur voor PSC 142.02 (terugwinning van lompen) is vastgelegd op 36u45 per week.

Deze arbeidsduur kan als volgt bepaald worden:

  1. Ofwel door effectieve prestatie van 36u45 per week, gespreid over de eerste vijf dagen van de week;
  2. Ofwel door te opteren voor de invoering van een systeem met inhaalrustdagen.
    Opgelet : hiervoor moet men een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak afsluiten.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde duur.

Bron:

  • CAO 26 januari 2015, nr. 126227.