• nl
Taalkeuze

PC 144/145 - Land- en tuinbouw: Flitscontroles op 21 september 2018

Datum: 14/09/2018

De sociale inspectie kondigt een flitsactie aan op vrijdag 21 september 2018 voor de land- en tuinbouw.

Welke controles?

Tijdens deze flitsactie worden controles uitgevoerd op de correcte naleving van de sociale wetgeving in ruime zin.

Er zal op 2 vlakken worden gecontroleerd tijdens de flitsactie.

Een eerste luik is controle op sociale fraude. Er wordt onder meer nagegaan of er inbreuken zijn op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Het tweede luik betreft de controle op sociale documenten, onder meer:

  • het arbeidsreglement met de bijhorende verplichte bijlagen;
  • de Dimona-aangiften;
  • de arbeidsovereenkomsten (en eventuele bijlagen);
  • afwijkingsdocumenten of registratiesysteem.

Op de website van de SIOD werd een checklist ter beschikking gesteld aan de hand waarvan werkgevers zich kunnen voorbereiden op een mogelijke controle. Klik hier voor de checklist.

Klanten die aangesloten zijn bij het sociaal secretariaat van EASYPAY GROUP en die twijfelen of zij in orde zijn, kunnen hiervoor steeds contact opnemen met hun dossierbeheerder.