• nl
Taalkeuze

PC 144/145 - Studentenarbeid: Combinatie studentenarbeid met gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector

Categorie: Sectoraal   Datum: 22/05/2015

Toelichting

Studentenarbeid kan gecombineerd worden met gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw en dit voor maximaal 150 dagen per jaar.

  • Eerst 50 dagen als student,
  • vervolgens 65 dagen als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw,
  • eventueel nog 35 dagen als gelegenheidsarbeider in de witloofteelt of de champignonteelt.

Gevolg RSZ-bijdragen

Voor de eerste 50 gewerkte dagen als student wordt de solidariteitsbijdrage voor studentenarbeid (8,14%) berekend. Deze berekening gebeurt op het reële loon en niet op het forfait gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw.

Voor de dagen gewerkt als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw worden de gewone bijdragepercentages berekend op het respectievelijke dagforfait land- of tuinbouw.

Dimona

Voor de Dimona-aangifte dienen de eerste 50 dagen als type werknemer 'STU' ingegeven worden.
Vanaf de 51ste dag, voor de 65 dagen en de eventuele 35 bijkomende dagen als gelegenheidsarbeider, wordt het type 'EXT' genomen.

Bron: